ESRS E1 og Scope 1, 2 & 3 data for hele værdikæden

Vi baner vejen for nem og hurtig automatisering af ESRS E1 beregninger’’

Vi forstår opgaven. Vi leverer vejen.

Bestil screening

Kom godt i gang

Automatisering af bæredygtighedsdata
til klimarapportering

1

Hvad tilbyder vi?

Vi leverer den sikreste og nemmeste vej mod at blive CSRD compliant ved at automatisere ESRS E1 beregninger inkl. Scope 1, 2 & 3 data efter ESRS standarder.

 • Fuld automatisering af jeres ESRS E1 beregninger
 • Aktivitetsbaserede beregninger som sikrer det mest nøjagtige indblik i jeres CO2 emissioner
 • Fuld compliance efter CSRD og ESRS standarder indenfor 8 dage som sikrer det mest nøjagtige indblik i jeres CO2 emissioner

2

Hvad får man?

Man får en rapport med ESRS E1 nøgletal, der er nødvendige for at imødekomme de nye ESRS lovkrav om klimarapportering.

 • Rapport med alle ESRS E1 beregninger
 • Alle mellemregninger og henvisninger til posteringer
 • Sammenlignelige og reviderbare data

3

Hvordan får man sine data?

Vores software beregner jeres nøgletal baseret på jeres bogføringsmateriale, hvilket sikrer den største præcision og nøjagtighed af jeres CO2 udledning.

 • Eksporter jeres bæredygtighedsdata hos jeres revisor
 • Upload alt materiale under screening for at få jeres tilbud
 • Gennemfør betaling og bestil rapporten på samme måde som screeningen

4

Hvor hurtigt kan I få jeres data?

Vi leverer alt data indenfor 14 dage. Først screener vi antallet og kompleksiteten af jeres bogføringsposteringer for at give et pristilbud for jeres beregninger, som I modtager indenfor 8 dage på mail.

Efter I har accepteret tilbudet og betalt, får I tilsendt et link til bestilling af rapport på samme måde som screeningen. I modtager jeres PDF rapport inden for 8 dage med alle ESRS E1 og Scope 1, 2 og 3 nøgletal.

Det nye ESG paradigme

Bæredygtighed – vejen til en grønnere fremtid

Fra 2025 er det lovpligtig for alle ESRS underlagte virksomheder at dokumentere ESG data for alle deres aktiviteter inklusiv deres værdikæde. Derfor er det ligeså vigtigt for underleverandører at kunne fremvise bæredygtighedsdata ifølge ESRS standarder, som det er for deres hovedleverandører, da de er ansvarlige for alle led i deres værdikæde.

Hvorfor os?

Optimeret løsning til bæredygtighedsrapportering

f

Spar tid og ressourcer

Vi automatiserer beregningen af jeres ESRS E1 data, hvilket sparer dig op mod 7 måneders arbejde, hvis du skulle gøre det manuelt. Vi leverer dine nøgledata indenfor 8 dage fra du bestiller rapporten.

f

Ansvarlighed og fælleskab

Vores rapporter lever op til alt EU’s CSRD/ESRS standartisering, sikrer nøjagtige beregninger og resultater, og dermed giver jer det mest troværdige indblik I jeres CO2 udslip.

f

Mindsket risiko for greenwashing

Vores rapporter lever op til alt EU’s CSRD/ESRS standartisering, sikrer nøjagtige beregninger og resultater, og dermed giver jer det mest troværdige indblik I jeres CO2 udslip.

f

CO2 fri processering af beregninger

Vores løsning benytter CO2 neutrale energikilder således at selve processeringen af jeres bæredygtighedsdata ikke har en CO2 omkostning for jer.

f

Reviderebare data som kan sammenlignes over tid

Alle data kan revideres af revisoren og kan sammenlignes over tid, da vi benytter den samme metode til at regne både nuværende og historiske data. Vi leverer ikke kun facitlisten, men også alle mellemregninger. Det gør, at I fra år til år kan sammenligne jeres CO2 tal, og mellem virksomheder, som også bruger samme beregningsmetode som jer.

f

Netværkseffekten

Vores løsning leverer et lukket og sikkert system for jer og hele jeres værdikæde, når I benytter Reduktion til beregning af jeres ESRS E1 data. Vores software identificerer og forbinder automatisk nøgledata mellem jer og virksomhederne I jeres værdikæde. Jo flere virksomheder I jeres værdikæde benytter Reduktion, jo større nøjagtighed opnår I, når I trækker jeres rapport i den gældende regnskabsperiode.

De mest præcise CO2 beregninger

Vi sikrer at jeres ESRS E1 data er præcise ud fra en gennemsigtig analyse af komplekse data, som undgår manglende kausalitet i almindelig big data analyse og maskinelæring. Jeres bogføringsmateriale bliver slettet indenfor 30 dage. Ingen tredjeparter har adgang til jeres bogføringsmateriale på noget tidspunkt i processen.

Hvad får I?

Styrk jeres bæredygtige brand

Vis at I investerer i at opfylde EU lovkrav om bæredygtighedsrapportering. Brug vores logo til at vise at jeres virksomhed sikrer CSRD compliance og tager ansvar for den grønne omstilling.

Vis at I tager ansvar for klimaet online:

 • Blev en del af fællesskabet og brug vores logo som badge
 • Det styrker din profil og viser ansvar overfor jeres kunder

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan beregnes data?

Vores system laver alle beregninger ud fra jeres bogføringsmateriale, som I uploader i vores system.

Derefter laver vores software alle nødvendige ESRS E1 beregninger ud fra bestemte algoritmer. I skal derfor ikke indtaste nogen øvrige data ind eller foretage nogen beregninger manuelt, hvilket kan spare jer op mod 7 måneders arbejde.

2. Hvordan får man sine data?

Først foretager vi en screening af jeres bogføringsposteringer, som kræver

 • Oplysning af jeres CVR og e-mail adresse
 • Uploading af jeres bogføringsmateriale 

I skal lave et udtræk af jeres bogføringsmateriale i jeres bogføringssystem eller ERP - på samme måde som når I laver årsregnskab.

Dernæst modtager I et tilbud på mail indenfor 8 dage. Efter godkendelse af tilbud og gennemført betaling, skal I blot gøre det samme som I gjorde i screeningen for at bestille rapporten. I får tilsendt et special link på mail til at gennemføre rapportbestillingen.

I modtager jeres data i en PDF indenfor 8 dage på mail (som angivet ved bestilling). Filen er krypteret og I får en kode til at få adgang til filen. Ingen tredjeparter har adgang til jeres data på noget tidspunkt i processen. Jeres bogføringsmateriale bliver slettet indenfor 30 dage.

3. Er dataerne reviderebare?

Ja! Jeres revisor kan gennemgå alle data og derfra acceptere dem som gyldige til lovpligtigt perioderegnskab. Vores rapporter indeholder også alle beregninger, så jeres revisor kan nemt finde frem til hvordan tallene er blevet beregnet.

4. Kan dataerne sammenlignes?

Ja, det kan de. Dataerne kan sammenlignes over tid, da vi benytter den samme metode til at regne både nuværende og historiske data. Det gør, at du kan sammenligne dine CO2 tal og mellem virksomheder, som bruger samme beregningsmetode som jeres virksomhed.

5. Hvad er datasikkerheden i processen?

Alt jeres data er krypteret og INGEN tredjeparter har adgang til dem. Bogføringsmateriale slettes indenfor 30 dage både ved screening og bestilling af rapport. Virksomhedens rapporter med nøgletal lagres i et "låst datarum" i Microsoft Azur krypteret med et kodeord i får tilsendt via mail når rapporten er klar.

6. Hvordan sikrer Reduktion høj datakvalitet?

Vi sikrer, at du får høj datakvalitet ved at bruge datakilder og beregningsmetoder ved at opfylde CSRD og ESRS retningslinjer:

 • Virksomhedens ESRS E1 data er altid beregnet i henhold til EU lovgivningskrav og de gældende standarder. 
 • Dataerne bliver sammenlignelige over tid, hvilket gør jer i stand til effektivt oprette og følge op på handlingsplaner for at forbedre jeres bæredygtighed.
 • Risikoen for greenwashing er mindsket, da I undgår fejl som ofte forekommer ved manuel indtastninger og derfor kan data heller ikke manipuleres.
7. Hvilke fordele er der ved at ens hoved- og underleverandører bruger Reduktion til ESRS?

Selvom hver virksomhed skal lave deres egne virksomhedsberegninger, så gemmes Scope 3 data internt i vores system under en kryptering der er tilknyttet den enkelte virksomhed. Dermed bliver man en del af en netværkseffekt, som vores system bruger, når man skal tildele og justere CO2 ækvivalente udledninger blandt forskellige aktører.

Det betyder, at når en hovedleverandøren/kunde trækker sine data i systemet, får de automatisk Scope 3 data fra alle som har trukket data før dem, da man er en del af netværket i systemet.

8. Hvad er risikoen for greenwashing?

Risikoen for greenwashing bliver betydeligt mindsket. Risikoen kan dog ikke helt elimineres, da der kan forekomme oplysningsfejl på ens kontooverførsel end det de reelt repræsenter eller indeholder. Til gengæld, udelukkes muligheden for anden manipulation af tal, da der ikke er mulighed for manuelt at gå ind og manipulere med beregningerne, hvilket sikrer præcision i jeres tal.