Ansvarlighed

‘‘Fælles ansvarlighed for den grønne omstilling’’

Bestil screening

Vidste du at..

#1 – Koncentrationen af CO2 i vores atmosfære har siden maj 2022 været det højeste i hele menneskehistorien

#2 – 10.000 tCO2 svarer ca. til den mængde CO2, en lastbil udleder, hvis den kørte 219 gange rundt om jorden ved ækvator

#3 – Siden 2016 er der kun ca. 15 procent skov i Danmark

#4 – At 80 tons affald bliver dumpet i havet hvert minut, hvilket svarer til at 3 fyldte lastbiler blev smidt ud i havet

#5 – Det koster en årlig investering på 40 milliarder kroner i katastrofestyring alene grundet ændringer i vores klimasystem

#6 – Der kan laves store virksomhedsbesparelser ved korrekte CO2 beregninger

Fælles ansvarlighed giver god energi

Vi tror på, at vi er fælles om at tage ansvar for den grønne omstilling. Derfor leverer vi en simpel og fordelagtig løsning til at fremskaffe de nødvendige bæredygtighedsdata, for at hjælpe virksomheder med at:

  • Imødekomme EU’s ESG lovgivning med henblik på opfyldelse af CSRD/ESRS krav
  • Spare ressourcer på manuelle beregninger, mens man får mere præcise data om ens bæredygtigheds performance
  • Omdirigere ressourcer og energi mod bæredygtighedsinitiativer der gør en reel forskel

Dertil kører vores system på norsk vandkraft, hvilket gør at kørslen af jeres beregninger er CO2 frie.

‘‘Vi vil sætte fokus på en række gøremål for en grønnere verden’’

1. Indsamling af plastik
2. Plantning af ålegræs
3. Plantning af træer
4. Reducering af egen CO2 udslip