Lovgivning

Det nye ESG paradigme

Fra 2025 er det lovpligtig for alle ESRS underlagte virksomheder at dokumentere ESG data for alle deres aktiviteter inklusiv deres værdikæde.

Med andre ord, er hovedleverandørerne (ESRS underlagte) ansvarlige for at fremvise bæredygtighedsdata ifølge ESRS standarder fra hele deres værdikæde. Det betyder også, at en lille selvstændig forretning der leverer en service eller et produkt til en af de ESRS underlagte virksomheder, skal oplyse deres ESRS E1 data til dem de leverer til – ellers kan de risikere at blive fravalgt som leverandører, da der er betydelige juridiske konsekvenser forbundet med de ESRS underlagte virksomheder.

Derfor betyder de nye regulationer at flere virksomheder kan møde betydelige udfordringer med hensyn til overholdelse af lovkrav, hvilket også medfører administrative omkostninger mm. for at fremskaffe de nødvendige data.

Af den grund føler mange virksomheder sig udfordrede på opgaven, grundet manglende ressourcer eller kompetencer til at leve op til den detaljerede rapportering, og er derfor i fare for at begå kritiske fejl i beregningerne. Derfor har vi udviklet en løsning som sikrer simpel adgang til hurtigt levering af præcise ESRS E1 data der lever op til EU’s CSRD og ESRS standarder.

Ifølge ESRS skal virksomheder bruge samme rapporteringsperiode i deres bæredygtighedsrapportering som den de anvender til deres finansielle regnskaber. Første klimarapportering skal offentliggøres i 2025 for 2024 regnskabsåret.

Hvem er ESRS underlagte?

Alle børsnoterede virksomheder samt virksomheder med 750+ ansatte.