Spørgsmål og svar

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os direkte.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan beregnes data?

Vores system laver alle beregninger ud fra jeres bogføringsmateriale, som I uploader i vores system.

Derefter laver vores software alle nødvendige ESRS E1 beregninger ud fra bestemte algoritmer. I skal derfor ikke indtaste nogen øvrige data ind eller foretage nogen beregninger manuelt, hvilket kan spare jer op mod 7 måneders arbejde.

2. Hvordan får man sine data?

Først foretager vi en screening af jeres bogføringsposteringer, som kræver

  • Oplysning af jeres CVR og e-mail adresse
  • Uploading af jeres bogføringsmateriale 

I skal lave et udtræk af jeres bogføringsmateriale i jeres bogføringssystem eller ERP - på samme måde som når I laver årsregnskab.

Dernæst modtager I et tilbud på mail indenfor 8 dage. Efter godkendelse af tilbud og gennemført betaling, skal I blot gøre det samme som I gjorde i screeningen for at bestille rapporten. I får tilsendt et special link på mail til at gennemføre rapportbestillingen.

I modtager jeres data i en PDF indenfor 8 dage på mail (som angivet ved bestilling). Filen er krypteret og I får en kode til at få adgang til filen. Ingen tredjeparter har adgang til jeres data på noget tidspunkt i processen. Jeres bogføringsmateriale bliver slettet indenfor 30 dage.

3. Er dataerne reviderebare?

Ja! Jeres revisor kan gennemgå alle data og derfra acceptere dem som gyldige til lovpligtigt perioderegnskab. Vores rapporter indeholder også alle beregninger, så jeres revisor kan nemt finde frem til hvordan tallene er blevet beregnet.

4. Kan dataerne sammenlignes?

Ja, det kan de. Dataerne kan sammenlignes over tid, da vi benytter den samme metode til at regne både nuværende og historiske data. Det gør, at du kan sammenligne dine CO2 tal og mellem virksomheder, som bruger samme beregningsmetode som jeres virksomhed.

5. Hvad er datasikkerheden i processen?

Alt jeres data er krypteret og INGEN tredjeparter har adgang til dem. Bogføringsmateriale slettes indenfor 30 dage både ved screening og bestilling af rapport. Virksomhedens rapporter med nøgletal lagres i et "låst datarum" i Microsoft Azur krypteret med et kodeord i får tilsendt via mail når rapporten er klar.

6. Hvordan sikrer Reduktion høj datakvalitet?

Vi sikrer, at du får høj datakvalitet ved at bruge datakilder og beregningsmetoder ved at opfylde CSRD og ESRS retningslinjer:

  • Virksomhedens ESRS E1 data er altid beregnet i henhold til EU lovgivningskrav og de gældende standarder. 
  • Dataerne bliver sammenlignelige over tid, hvilket gør jer i stand til effektivt oprette og følge op på handlingsplaner for at forbedre jeres bæredygtighed.
  • Risikoen for greenwashing er mindsket, da I undgår fejl som ofte forekommer ved manuel indtastninger og derfor kan data heller ikke manipuleres.
7. Hvilke fordele er der ved at ens hoved- og underleverandører bruger Reduktion til ESRS?

Selvom hver virksomhed skal lave deres egne virksomhedsberegninger, så gemmes Scope 3 data internt i vores system under en kryptering der er tilknyttet den enkelte virksomhed. Dermed bliver man en del af en netværkseffekt, som vores system bruger, når man skal tildele og justere CO2 ækvivalente udledninger blandt forskellige aktører.

Det betyder, at når en hovedleverandøren/kunde trækker sine data i systemet, får de automatisk Scope 3 data fra alle som har trukket data før dem, da man er en del af netværket i systemet.

8. Hvad er risikoen for greenwashing?

Risikoen for greenwashing bliver betydeligt mindsket. Risikoen kan dog ikke helt elimineres, da der kan forekomme oplysningsfejl på ens kontooverførsel end det de reelt repræsenter eller indeholder. Til gengæld, udelukkes muligheden for anden manipulation af tal, da der ikke er mulighed for manuelt at gå ind og manipulere med beregningerne, hvilket sikrer præcision i jeres tal.