Scopes

Scope 1, 2 & 3

Drivhusgasprotokol også kendt som Greenhouse Gas Protocol (GhG Protocol), er den mest anerkendte emissionsberegningsmetode, hvor virksomhedernes udledninger deles i tre ‘’scopes ̈. GhG protokollen gør det muligt at se og sammenligne hvilken scope (af forretningsaktiviteter) har største CO2-udledninger.

(Kilde: Dansk Industri)

Ifølge Dansk Industri kan Scope 1, 2 og 3 forstås og opdeles således:

Scope 1: Dækker direkte udledninger fra virksomheden og omfatter blandt andet mobilt og stationært brændstof, og udledning fra industrielle processer. Disse udledninger er relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer, der drives af virksomheden.

Scope 2: Der er tale om indirekte udledninger fra indkøb af energi genereret uden for den indberettende virksomheds drift, såsom el, varme, kølesystemer med gas og damp. Det er områder, som virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ikke ejer og producerer selv.

Scope 3: Dette omfang omfatter indirekte udledninger opdelt i 15 kategorier. Scope 3 vil oftest dække 75-95% af virksomhedens samlede udledninger. De 15 kategorier i Scope 3 har til formål at give virksomheder en systematisk ramme til at måle, følge og reducere udledninger på tværs af værdikæden. Kategorierne er opdelt for at udelukke hinanden, hvilket vil sikre, at dobbelttælling af Scope 3 udledninger undgås for hver virksomhed. Scope 3 udledninger er forbundet med både upstream og downstream aktiviteter i værdikæden.

Læs mere om Scope 3 kategorierne